هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

اسنوا snowa

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از یخچال فریزر ساید بای ساید27 فوت اسنوا -Snowa SN8-2261GW

یخچال فریزر ساید بای ساید27 فوت اسنوا -Snowa SN8-2261GW

یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا - SN8-2261GW دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت اسنوا -Snowa SN8-2261GW

یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت اسنوا -Snowa SN8-2261GW

یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا - SN8-2261GW دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر ساید بای ساید 32 فوت اسنوا -Snowa SN8-2340SS

یخچال فریزر ساید بای ساید 32 فوت اسنوا -Snowa SN8-2340SS

یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا - SN8-2340SS دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر ساید بای ساید 35 فوت سه درب اسنوا -Snowa SN8-3350SS

یخچال فریزر ساید بای ساید 35 فوت سه درب اسنوا -Snowa SN8-3350SS

یخچال فریزر ساید بای ساید سه درب اسنوا - SN8-3350SS دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر کمبی ( بالا پایین) 28 فوت اسنوا -Snowa S4-0262SS

یخچال فریزر کمبی ( بالا پایین) 28 فوت اسنوا -Snowa S4-0262SS

یخچال فریزر کمبی ( بالا پایین ) اسنوا - S4-0262SS دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر کمبی ( بالا پایین) 24 فوت اسنوا -Snowa SN4-0250LW

یخچال فریزر کمبی ( بالا پایین) 24 فوت اسنوا -Snowa SN4-0250LW

یخچال فریزر کمبی ( بالا پایین ) اسنوا - SN4-0250LW دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر کمبی ( فریزر بالا ) 30 فوت اسنوا -Snowa S3-0275SW

یخچال فریزر کمبی ( فریزر بالا ) 30 فوت اسنوا -Snowa S3-0275SW

یخچال فریزر کمبی ( فریزر بالا ) اسنوا - S3-0275SW دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر کمبی ( فریزر بالا ) 27 فوت اسنوا -Snowa S3-0275TI

یخچال فریزر کمبی ( فریزر بالا ) 27 فوت اسنوا -Snowa S3-0275TI

یخچال فریزر کمبی ( فریزر بالا ) اسنوا - S3-0275TI دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر کمبی ( فریزر پایین ) 26 فوت اسنوا -Snowa S4-0262LW

یخچال فریزر کمبی ( فریزر پایین ) 26 فوت اسنوا -Snowa S4-0262LW

یخچال فریزر کمبی ( فریزر پایین ) اسنوا - S4-0262LW دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر کمبی ( فریزر پایین ) 24 فوت اسنوا -Snowa SN4-0250SW

یخچال فریزر کمبی ( فریزر پایین ) 24 فوت اسنوا -Snowa SN4-0250SW

یخچال فریزر کمبی ( فریزر پایین ) اسنوا - SN4-0250SW دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر کمبی ( فریزر پایین ) 24 فوت اسنوا -Snowa SN4-0250TI

یخچال فریزر کمبی ( فریزر پایین ) 24 فوت اسنوا -Snowa SN4-0250TI

یخچال فریزر کمبی ( فریزر پایین ) اسنوا - SN4-0250TI دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد.
تومان
تصویر از یخچال فریزر ساید بای ساید 35 فوت اسنوا -Snowa S8-2352GW

یخچال فریزر ساید بای ساید 35 فوت اسنوا -Snowa S8-2352GW

یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا - S8-2352GW دارای سیستم سرمایش هوشمند بوده که در زمانی کوتاه سرمای مورد نظر را تولید میکند. همچنین سرما به صورت یکنواخت به تمام نقاط یخچال نفوذ می کند تا مواد غذایی را در همه حال تازه نگه دارد. وجود یخ ساز و آبسردکن نیز از قابلیت های مهم این محصول میباشد.
تومان