هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

اینورتر

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس  PENTAX-DSI-200-K75G1 - 0.75KW

اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-K75G1 - 0.75KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، تک فاز به سه فاز DSI-200-K75G1 - 0.75KW
تومان
تصویر از اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-1K5G1 -1.5KW

اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-1K5G1 -1.5KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، تک فاز به سه فاز DSI-200-1K5G1 -1.5KW
تومان
تصویر از اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-2K2G1 - 2.2KW

اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-2K2G1 - 2.2KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، تک فاز به سه فاز DSI-200-2K2G1 - 2.2KW
تومان
تصویر از اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-K40G1 - 0.4KW

اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-K40G1 - 0.4KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، تک فاز به سه فاز DSI-200-K40G1 -0.4KW
تومان
تصویر از اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-400-004G1 -4KW

اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-400-004G1 -4KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، تک فاز به سه فاز DSI-400-004G1 -4KW
تومان
تصویر از اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-400-1K5G1 -1.5KW

اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-400-1K5G1 -1.5KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، تک فاز به سه فاز DSI-400-1K5G1 -1.5KW
تومان
تصویر از اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-400-2K2G1 -2.2KW

اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-400-2K2G1 -2.2KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، تک فاز به سه فاز DSI-400-2K2G1 -2.2KW
تومان
تصویر از اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-400-K75G1 -0.75KW

اینورتر تک فاز به سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-400-K75G1 -0.75KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، تک فاز به سه فاز DSI-400-K75G1 -0.75KW
تومان
تصویر از اینورتر سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-004G3 -4KW

اینورتر سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-004G3 -4KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، سه فاز DSI-200-004G3 -4KW
تومان
تصویر از اینورتر سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-1K5G3 -1.5KW

اینورتر سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-1K5G3 -1.5KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، سه فاز DSI-200-1K5G3 -1.5KW
تومان
تصویر از اینورتر سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-2K2G3 -2.2KW

اینورتر سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-2K2G3 -2.2KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، سه فاز DSI-200-2K2G3 - 2.2KW
تومان
تصویر از اینورتر سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-5K5G3 -5.5KW

اینورتر سه فاز پنتاکس PENTAX-DSI-200-5K5G3 -5.5KW

اینورتر ، کنترل دور پنتاکس، سه فاز DSI-200-5K5G3 -5.5KW
تومان