هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

پمپ آب خانگی

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB100/00 IR

پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB100/00 IR

الکترو پمپ دوپروانه تکفاز سانتریفیوژ پنتاکس مدل CB100/00 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX PM45 IR

پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX PM45 IR

الکترو پمپ سانتریفیوژ محیطی پنتاکس مدل PM45 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی و دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB400/01 IR

پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB400/01 IR

الکترو پمپ دو پروانه تکفاز سانتریفیوژ پنتاکس مدل CB400/01 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX PM80 IR

پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX PM80 IR

الکترو پمپ سانتریفیوژ محیطی پنتاکس مدل PM80 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی و دیگ بخار مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX CM100/00 IR

پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX CM100/00 IR

الکترو پمپ سانتریفیوژ بشقابی پنتاکس مدل CM100/00 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX CM100/01 IR

پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX CM100/01 IR

الکترو پمپ سانتریفیوژ بشقابی پنتاکس مدل CM100/01 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB100/01 IR

پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB100/01 IR

الکترو پمپ دوپروانه تکفاز سانتریفیوژ پنتاکس مدل CB100/01 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB160/00 IR

پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB160/00 IR

الکترو پمپ دو پروانه تکفاز سانتریفیوژ پنتاکس مدل CB160/00 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB160/01 IR

پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB160/01 IR

الکترو پمپ دو پروانه تکفاز سانتریفیوژ پنتاکس مدل CB160/01 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB210/00 IR

پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB210/00 IR

الکترو پمپ دو پروانه تکفاز سانتریفیوژ پنتاکس مدل CB210/00 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB210/01 IR

پمپ آب دو پروانه تکفاز پنتاکس مدل PENTAX CB210/01 IR

الکترو پمپ دو پروانه تکفاز سانتریفیوژ پنتاکس مدل CBT210/01 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX CB310/00 IR

پمپ آب پنتاکس مدل PENTAX CB310/00 IR

الکترو پمپ دوپروانه سانتریفیوژ پنتاکس مدل CB310/00 IR جهت پمپاژ آب برای مصارف صنعتی، آبیاری، بوسترپمپ های آبرسانی و آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان