هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

ساید چنل، بلوئر، هواده

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از ساید چنل (هواده) تک فاز استریم Stream - HG-1100B

ساید چنل (هواده) تک فاز استریم Stream - HG-1100B

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده تک فاز استریم مدل Stream - HG-1100B جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) تک فاز استریم Stream - HG-1500B

ساید چنل (هواده) تک فاز استریم Stream - HG-1500B

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده تک فاز استریم مدل Stream - HG-1500B جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) تک فاز استریم Stream - HG-550B

ساید چنل (هواده) تک فاز استریم Stream - HG-550B

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده تک فاز استریم مدل Stream - HG-550B جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) تک فاز استریم Stream - HG-750B

ساید چنل (هواده) تک فاز استریم Stream - HG-750B

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده تک فاز استریم مدل Stream - HG-750B جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) تکفاز استریم Stream - HG-370B

ساید چنل (هواده) تکفاز استریم Stream - HG-370B

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده تکفاز استریم مدل Stream - HG-370B جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-11000SB

ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-11000SB

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده سه فاز استریم مدل Stream - HG-11000SB جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-1100SB

ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-1100SB

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده سه فاز استریم مدل Stream - HG-1100SB جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-13000SB

ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-13000SB

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده سه فاز استریم مدل Stream - HG-13000SB جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-15000SB

ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-15000SB

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده سه فاز استریم مدل Stream - HG-15000SB جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-1500SB

ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-1500SB

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده سه فاز استریم مدل Stream - HG-1500SB جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-18000SB

ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-18000SB

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده سه فاز استریم مدل Stream - HG-18000SB جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-20000SB

ساید چنل (هواده) سه فاز استریم Stream - HG-20000SB

بلوئر، ساید چنل یا پمپ هواده سه فاز استریم مدل Stream - HG-20000SB جهت هوادهی استخرهای پرورش ماهی، هوادهی به حوضچه های فاضلاب، انتقال مواد سبک، غبار گیری ها، مشعل های صنعتی، صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع کاشی و سرامیک، آبکاری فلزات، صنایع مقوا سازی و کاغذ سازی و خودروسازی استخر و مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان