هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

شیرکشویی زبانه لاستیکی

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN100-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN100-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN100-PN10 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN100-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN100-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN100-PN16 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN125-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN125-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN125-PN10 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN125-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN125-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN125-PN16 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN150-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN150-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN150-PN10 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN150-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN150-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN150-PN16 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN200-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN200-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN200-PN10 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN200-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN200-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN200-PN16 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN250-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN250-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN250-PN10 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN250-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN250-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN250-PN16 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN300-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN300-PN10

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN300-PN10 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN300-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی SG مدل DN300-PN16

شیر کشویی زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN300-PN16 جهت قطع و وصل جریان سیال در کلیه تاسیسات آبرسانی از جمله آب آشامیدنی و سیالات غیر خورنده تا دمای 70 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان