هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

شیریکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی یا چک ولو

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN100-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN100-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN100-PN10 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN100-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN100-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN100-PN16 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN125-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN125-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN125-PN10 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN125-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN125-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN125-PN16 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN150-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN150-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN150-PN10 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN150-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN150-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN150-PN16 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN200-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN200-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN200-PN10 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN200-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN200-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN200-PN16 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN50-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN50-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN50-PN10 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN50-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN50-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN50-PN16 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN65-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN65-PN10

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN65-PN10 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN65-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی SG مدل DN65-PN16

شیر یکطرفه دریچه ای زبانه لاستیکی صنعت گستر شایسته مدل DN65-PN16 جهت عبور جریان سیال فقط از یک طرف در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان