هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

شیر مخازن

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از شیر سختی گیر دستی  استریم 3/4اینچ مدل F64B

شیر سختی گیر دستی استریم 3/4اینچ مدل F64B

شیر سختی گیر دستی استریم 3/4اینچ مدل F64B با عملکرد دستی قابلیت نصب بر روی مخازن سختی گیر رزینی، تجهیزات تبادل یونی، سیستم های نرم سازی آب بویلر و سیستم پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از شیر سختی گیر دستی استریم 1اینچ مدل F64A

شیر سختی گیر دستی استریم 1اینچ مدل F64A

شیر سختی گیر دستی استریم 1اینچ مدل F64A با عملکرد دستی قابلیت نصب بر روی مخازن سختی گیر رزینی، تجهیزات تبادل یونی، سیستم های نرم سازی آب بویلر و سیستم پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از شیر سختی گیر دستی استریم 2اینچ مدل N64D

شیر سختی گیر دستی استریم 2اینچ مدل N64D

شیر سختی گیر دستیشی استریم 2اینچ مدل N64D با عملکرد دستی قابلیت نصب بر روی مخازن سختی گیر رزینی، تجهیزات تبادل یونی، سیستم های نرم سازی آب بویلر و سیستم پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از شیر سختی گیر اتوماتیک استریم 1اینچ مدل F63C3

شیر سختی گیر اتوماتیک استریم 1اینچ مدل F63C3

شیر سختی گیر اتوماتیک استریم 1اینچ مدل F63C3 با عملکرد اتوماتیک قابلیت نصب بر روی مخازن سختی گیر رزینی، تجهیزات تبادل یونی، سیستم های نرم سازی آب بویلر و سیستم پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از شیر سختی گیر اتوماتیک استریم 2اینچ مدل N74A3

شیر سختی گیر اتوماتیک استریم 2اینچ مدل N74A3

شیر سختی گیر اتوماتیک استریم 2اینچ مدل N74A3 با عملکرد اتوماتیک قابلیت نصب بر روی مخازن سختی گیر رزینی، تجهیزات تبادل یونی، سیستم های نرم سازی آب بویلر و سیستم پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از شیر سختی گیر دستی  استریم  3/4اینچ مدل F56E1-2

شیر سختی گیر دستی استریم 3/4اینچ مدل F56E1-2

شیر سختی گیر دستی استریم 3/4اینچ مدل F56E1-2 جهت پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی و همچنین برای نصب بر روی فیلترهای شنی و کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر سختی گیر دستی استریم 1 اینچ وسط 3/4اینچ مدل F56A1

شیر سختی گیر دستی استریم 1 اینچ وسط 3/4اینچ مدل F56A1

شیر سختی گیر دستی استریم 1 اینچ وسط 3/4اینچ مدل F56A1 با عملکرد دستی قابلیت نصب بر روی مخازن سختی گیر رزینی، تجهیزات تبادل یونی، سیستم های نرم سازی آب بویلر و سیستم پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از شیر دستی مخازن FRP استریم 1اینچ مدل F56F

شیر دستی مخازن FRP استریم 1اینچ مدل F56F

شیر دستی مخازن FRP استریم 1 اینچ مدل F56F با عملکرد دستی قابلیت نصب بر روی مخازن سختی گیر رزینی، تجهیزات تبادل یونی، سیستم های نرم سازی آب بویلر و سیستم پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از شیر دستی مخازن FRP استریم 2اینچ مدل F56D

شیر دستی مخازن FRP استریم 2اینچ مدل F56D

شیر دستی مخازن FRP استریم 2 اینچ مدل F56Dبا عملکرد دستی قابلیت نصب بر روی مخازن سختی گیر رزینی، تجهیزات تبادل یونی، سیستم های نرم سازی آب بویلر و سیستم پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از شیر اتوماتیک زمانی فیلتر FRP استریم  1اینچ مدل GA67C

شیر اتوماتیک زمانی فیلتر FRP استریم 1اینچ مدل GA67C

شیر اتوماتیک زمانی فیلتر FRP استریم 1اینچ مدل GA67Cجهت پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی و همچنین برای نصب بر روی فیلترهای شنی و کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر اتوماتیک زمانی فیلتر FRP استریم  3/4اینچ مدل GA71B1

شیر اتوماتیک زمانی فیلتر FRP استریم 3/4اینچ مدل GA71B1

شیر اتوماتیک زمانی فیلتر FRP استریم 3/4اینچ مدل GA71B1 جهت پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی و همچنین برای نصب بر روی فیلترهای شنی و کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر اتوماتیک زمانی فیلتر FRP استریم  2اینچ مدل N75A1

شیر اتوماتیک زمانی فیلتر FRP استریم 2اینچ مدل N75A1

شیر اتوماتیک زمانی فیلتر FRP استریم 2اینچ مدل N75A1 جهت پیش تصفیه دستگاه های تصفیه آب صنعتی و همچنین برای نصب بر روی فیلترهای شنی و کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان