هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN100-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN100-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN100-PN10 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN100-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN100-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN100-PN16 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN125-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN125-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN125-PN10 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN125-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN125-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN125-PN16 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN150-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN150-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN150-PN10 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN150-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN150-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN150-PN16 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN200-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN200-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN200-PN10 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN200-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN200-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN200-PN16 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN250-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN250-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN250-PN10 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN250-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN250-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN250-PN16 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN25-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN25-PN10

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN25-PN10 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN25-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی SG مدل DN25-PN16

شیر پروانه ای ویفری گیربکسی صنعت گستر شایسته مدل DN25-PN16 جهت کنترل و قطع و وصل جریان سیال در صنایع نفت و گاز، کشاورزی، صنعت فولاد، کارخانجات سیمان، صنایع شیمیایی و دارویی، صنایع غذایی، صنایع آب و فاضلاب، صنعت کشتی سازی و کشتی رانی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان