هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

مخازن FRP

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از مخزن FRP ديزل ساز -FRP 10X54

مخزن FRP ديزل ساز -FRP 10X54

مخزن FRP ديزل ساز مدل -FRP 10X54 جهت عایق کاری در صنایع مختلف، نگه داری از انواع مایعات از جمله اسیدها و انواع مواد شیمیایی، تصفیه آب مخازن پتروشیمی مخازن مواد شیمیایی، ساخت مخزن سختی گیر رزینی، مخزن فیلتر شنی و مخزن فیلتر کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از مخزن FRP ديزل ساز -FRP 12X52

مخزن FRP ديزل ساز -FRP 12X52

مخزن FRP ديزل ساز مدل -FRP 12X52 جهت عایق کاری در صنایع مختلف، نگه داری از انواع مایعات از جمله اسیدها و انواع مواد شیمیایی، تصفیه آب مخازن پتروشیمی مخازن مواد شیمیایی، ساخت مخزن سختی گیر رزینی، مخزن فیلتر شنی و مخزن فیلتر کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از مخزن FRP ديزل ساز -FRP 12X65

مخزن FRP ديزل ساز -FRP 12X65

مخزن FRP ديزل ساز مدل -FRP 12X65 جهت عایق کاری در صنایع مختلف، نگه داری از انواع مایعات از جمله اسیدها و انواع مواد شیمیایی، تصفیه آب مخازن پتروشیمی مخازن مواد شیمیایی، ساخت مخزن سختی گیر رزینی، مخزن فیلتر شنی و مخزن فیلتر کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از مخزن FRP ديزل ساز -FRP 14X65

مخزن FRP ديزل ساز -FRP 14X65

مخزن FRP ديزل ساز مدل -FRP 14X65 جهت عایق کاری در صنایع مختلف، نگه داری از انواع مایعات از جمله اسیدها و انواع مواد شیمیایی، تصفیه آب مخازن پتروشیمی مخازن مواد شیمیایی، ساخت مخزن سختی گیر رزینی، مخزن فیلتر شنی و مخزن فیلتر کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از مخزن FRP ديزل ساز -FRP 16X65

مخزن FRP ديزل ساز -FRP 16X65

مخزن FRP ديزل ساز مدل -FRP 16X65 جهت عایق کاری در صنایع مختلف، نگه داری از انواع مایعات از جمله اسیدها و انواع مواد شیمیایی، تصفیه آب مخازن پتروشیمی مخازن مواد شیمیایی، ساخت مخزن سختی گیر رزینی، مخزن فیلتر شنی و مخزن فیلتر کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از مخزن FRP ديزل ساز -FRP 18X65

مخزن FRP ديزل ساز -FRP 18X65

مخزن FRP ديزل ساز مدل -FRP 18X65 جهت عایق کاری در صنایع مختلف، نگه داری از انواع مایعات از جمله اسیدها و انواع مواد شیمیایی، تصفیه آب مخازن پتروشیمی مخازن مواد شیمیایی، ساخت مخزن سختی گیر رزینی، مخزن فیلتر شنی و مخزن فیلتر کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از مخزن FRP ديزل ساز -FRP 21X62

مخزن FRP ديزل ساز -FRP 21X62

مخزن FRP ديزل ساز مدل -FRP 21X62 جهت عایق کاری در صنایع مختلف، نگه داری از انواع مایعات از جمله اسیدها و انواع مواد شیمیایی، تصفیه آب مخازن پتروشیمی مخازن مواد شیمیایی، ساخت مخزن سختی گیر رزینی، مخزن فیلتر شنی و مخزن فیلتر کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از مخزن FRP ديزل ساز -FRP 24X72

مخزن FRP ديزل ساز -FRP 24X72

مخزن FRP ديزل ساز مدل -FRP 24X72 جهت عایق کاری در صنایع مختلف، نگه داری از انواع مایعات از جمله اسیدها و انواع مواد شیمیایی، تصفیه آب مخازن پتروشیمی مخازن مواد شیمیایی، ساخت مخزن سختی گیر رزینی، مخزن فیلتر شنی و مخزن فیلتر کربنی مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان