هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

پمپ روغن داغ

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN32-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN32-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN32-200 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN32-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN32-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN32-250 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN40-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN40-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN40-200 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN40-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN40-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN40-250 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN50-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN50-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN50-200 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN50-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN50-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN50-250 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN65-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN65-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN65-200 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN65-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN65-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN65-250 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN80-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN80-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN80-200 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN80-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN80-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN80-250 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN100-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN100-200

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN100-200 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN100-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN100-250

پمپ روغن داغ پتروپدم مدل ZTN100-250 جهت جابجایی و سیرکوله کردن روغن داغ یا آب با دمای بالا درصنایع صنایع شیمیایی و دارویی، غذایی، صنایع فولادی، نساجی، چرم و کاغذسازی، صنایع لاستیک و پلاستیک رنگ و چوب سازی و مبلمان مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان