هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

پمپ طبقاتی

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM90-4T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM90-4T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM90-4T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM5-13T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM5-13T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM5-13T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM5-24T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM5-24T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM5-24T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM5-14T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM5-14T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM5-14T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM3-19T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM3-19T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM3-19T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM3-21T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM3-21T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM3-21T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM2-26T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM2-26T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM2-26T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM2-22T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM2-22T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM2-22T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM2-18T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM2-18T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM2-18T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM4-22T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM4-22T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM4-22T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM10-7T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM10-7T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM10-7T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان
تصویر از پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM10-6T

پمپ آب عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل Dieselsaz DVM10-6T

الکتروپمپ عمودی طبقاتی دیزل ساز مدل DVM10-6T جهت آبیاری، کشاورزی، ایستگاه پمپاژ شهری و صنعتی، بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، سیستمهای RO، تغذیه بویلر مورد استفاده قرار می گیرد.
تومان