هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
Close
جستجو
Filters

چیلر

نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال استریم مدل A-HE-SCO-1- 48-4

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال استریم مدل A-HE-SCO-1- 48-4

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال استریم مدل A-HE-SCO-1- 48-4 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال استریم مدل A-ST-SCO-1- 60-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال استریم مدل A-ST-SCO-1- 60-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال استریم مدل A-ST-SCO-1- 60-2 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال استریم مدل A-ST-SCO-1- 75-3

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال استریم مدل A-ST-SCO-1- 75-3

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال استریم مدل A-ST-SCO-1- 75-3 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 15-1

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 15-1

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 15-1 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 15-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 15-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 15-2 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 20-1

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 20-1

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 20-1 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 20-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 20-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 20-2 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 24-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 24-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 24-2 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 25-1

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 25-1

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 25-1 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 27-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 27-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 27-2 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 30-1

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 30-1

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 30-1 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان
تصویر از چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 30-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 30-2

چیلر تراکمی هواخنک اسکرال دیزل ساز مدل A-HE-SCO-1- 30-2 جهت تولید برودت در ساختمان ها، فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی و خنک کاری مکانیزم ها و ماشین آلات خطوط تولید صنایع پلاستیک، تزریق و ریخته گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین­ ابزار، پتروشیمی، داروسازی، بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … مورد استفاده قرار میگیرد.
تومان